phone Rejnar Jensen logo - hvid menu

Asbest og PCB

Professionel håndtering af miljøfarlige stoffer

Mange ældre bygninger indeholder sundhedsskadelige stoffer som asbest og PCB, og det er vigtigt, at byggeaffaldet saneres og bortskaffes efter gældende regler, når man f.eks. renoverer en bygning.

Asbest er mineralske fibre, som er sundhedsfarlige at indånde. Man kan finde asbestholdige byggematerialer i bygninger, som er opført før 1986, og derfor er der risiko for at komme i kontakt med asbest og indånde asbestholdigt støv, når man skal renovere eller nedrive bygninger fra denne periode.

PCB er et miljøfarligt giftstof, som blev brugt i byggematerialer, indtil man i 1970’erne fandt ud af, at det kan skade mennesker og miljø. I dag er PCB forbudt, men stoffet kan stadig findes i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-77.

Asbestsanering og PCB-håndtering

Inden en bygning renoveres eller rives ned, skal det undersøges, om den indeholder asbest eller PCB. Asbest- og PCB-holdige materialer skal fjernes fra bygningen og bortskaffes efter gældende regler.

Hos Rejnar Jensen arbejder vi professionelt med asbestsanering og PCB-håndtering. Vi kontrollerer bl.a., om der er PCB i fugerne omkring vinduerne inden udskiftningen, og vi sørger for, at byggeaffaldet håndteres og bortskaffes korrekt.

Læs mere om PCB-håndtering på Miljøstyrelsens hjemmeside. 
Læs mere om asbestsanering på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Kontakt os på telefon 61 79 33 89 eller på info@rejnarjensen.dk og hør mere om asbestsanering og PCB-håndtering.

Eksempler på asbest og pcb

Skal vi ringe dig op?

Udfyld felterne og indsend - så ringer vi til dig hurtigst muligt

Vil du kontakte os? Se kontaktoplysninger her

close